SZKOLENIA REZERWY SZANSĄ DLA TYCH, KTÓRZY STRACILI PRACĘ

Dzięki podpisanej przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej decyzji zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię koronawirusa utracili pracę, będą traktowane priorytetowo. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.

Osoby, dla których będzie to pierwszy kontakt z wojskiem będą odbywać swoje ćwiczenie w ramach służby przygotowawczej. Miesięczne wynagrodzenie wynosi w takim przypadku 1,2 tys. zł plus dodatkowe 2,6 tys. zł na zakończenie ćwiczeń. Ponadto uzyskają oni status żołnierza rezerwy i będą mogli starać się o zatrudnienie jako żołnierz zawodowy w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Wprowadzone dzięki decyzji rozwiązanie, to realne wsparcie dla osób, których domowe budżety ucierpiały w wyniku epidemii oraz realne wzmocnienie dla Sił Zbrojnych RP.

Dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szkolenia-rezerwy-szansa-dla-tych-ktorzy-stracili-prace

Wojsko Polskie zaprasza wszystkich chętnych do składania wniosków o odbycie szkoleń oraz udziału w szkoleniach.

W celu uzyskania szczegółowych można kontaktować się z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nisku tel. 26 115 28 36, 26 115 28 37.

Ćwiczenia wojskowe organizowane są w 4 turnusach:
• od 15 czerwca 2020 r.,
• od 13. Lipca 2020 r.,
• od 10 sierpnia 2020 r.,
• od 14 września 2020 r.

Ćwiczenia wojskowe adresowane są do żołnierzy rezerwy w 3 czasookresach ( po 30 dni, 60 dni i 90 dni).