Zarząd z absolutorium i pieniędzmi na inwestycje

Obrady odbyły się w dniu 25 czerwca w auli Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Podobnie jak w roku ubiegłym, udzielenie absolutorium poprzedziło przyjęcie Raportu o Stanie Powiatu za rok poprzedni. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji absolutoryjnej. Jest to dokument ukazujący obraz powiatu, jego działalność, a także działalność jednostek mu podległych.
Raport został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie. Podobnie było podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu – „za” byli wszyscy radni uczestniczący w obradach.

– Chcę podziękować Radzie za współpracę i wspieranie realizowanych przez Zarząd Powiatu działań. To poparcie, na które możemy liczyć, jest dla nas paliwem do działania. Przy okazji podzielę się z Wami dwiema dobrymi wiadomościami: po pierwsze – Szpital Powiatowy otrzymał kredyt, który umożliwi spłatę zaległych zobowiązań oraz wykonanie zaplanowanych inwestycji, czyli Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, a także nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Druga świetna wiadomość, to wsparcie, jakie otrzymaliśmy z Funduszu Inwestycji Samorządowych na kwotę 2 mln 415 tys. zł. Dzisiaj rano odebrałem symboliczny bon z rąk wiceministra Rafała Webera. Ten fundusz to taka tarcza antykryzysowa dla samorządów, a pieniądze będą mogły być przeznaczone na bliskie ludziom inwestycje. Mamy czas na ich wydanie do 2022 roku – mówił podczas sesji starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.