Powiat poręczył kredyty dla szpitala i PKS-u

Uchwały w tych sprawach zostały podjęte podczas XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego, która odbyła się 16 lipca 2020 r.
Dyrekcja SPZOZ Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli o poręczenie dużego kredytu ubiegała się już w roku ubiegłym. Ostatecznie Zarząd Powiatu postanowił poręczyć kwotę 15 mln zł, co pod koniec czerwca zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną szpitala. Kredytu udzieli bank PKO BP, a będzie on podzielony na 2 części: pierwsza, to kredyt obrotowy nieodnawialny w kwocie 7 mln zł, który będzie przeznaczony na spłatę zobowiązań wymagalnych, natomiast druga – to kwota 8 mln zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

– Będą to dwie duże i ważne dla naszej lecznicy i jej pacjentów inwestycje – budowa nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych, wyposażeniem i dokumentacją, a drugie zadanie to przebudowa Oddziału Neurologii wraz wyposażeniem i dokumentacją. Ich realizacja będzie kolejnym krokiem w unowocześnianiu i rozwijaniu Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli, sprawi też, że będziemy mogli pomagać większej grupie chorych z udarami. A tych niestety jest coraz więcej – komentuje Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Budowa nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii rozpocznie się i zakończy jeszcze w tym roku. Po zakończeniu tej inwestycji, rozpocznie się przebudowa Oddziału Neurologii.
Natomiast dla PKS-u uchwalono poręcznie kredytu w wysokości 500 tys. zł. Ma on być zaciągnięty w Nadsańskim Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, w tym wynagrodzeń i zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wobec dostawców. Powiat jest właścicielem 100 procent akcji spółki od 2010 roku.
W przypadku obydwu uchwał dotyczących poręczeń, Rada głosowała jednogłośnie – „za” byli wszyscy obecni radni.