Nowy dyrektor szpitala przedstawiony załodze

Nowego dyrektora, w obecności lekarzy kierujących oddziałami i kierowników działów, przywitał starosta Janusz Zarzeczny, przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres i Andrzej Komsa, który ponownie obejmuje funkcję dyrektora ds. lecznictwa.

– Chcielibyśmy prosić państwa o życzliwe przyjęcie nowego dyrektora, otwartość, merytoryczny dialog, wzajemny szacunek do siebie, a przede wszystkim o nawiązaniem dobrej współpracy, bo tylko współpraca prowadzi do sukcesu. Pan dyrektor, to bardzo ambitny człowiek, wierzę, że pod jego kierownictwem nasz szpital będzie się rozwijał, czego efekty będą widoczne dla pacjentów – mówił starosta.

Ryszard Andres, przewodniczący Rady Powiatu, zaznaczał, że rada daje nowemu dyrektorowi olbrzymi kredyt zaufania, powierzając kierowanie szpitalem, który jest nie tylko jednym z większych zakładów pracy, ale jednostką, która dba o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. – My przekazujemy panu dobry zakład pracy, dobrze wyposażony, dobrą załogę, trzeba umieć z nią rozmawiać, słuchać jej, współpracować. Myślę, że wszyscy na tym skorzystamy – mówił Ryszard Andres.

Grzegorz Czajka, oficjalnie witając się z załogą szpitala, zaznaczał, że tylko dobra współpraca i zespół są w stanie doprowadzić do sukcesu. – Życzę państwu i sobie, żeby tych sukcesów było jak najwięcej, żebyśmy stworzyli dobry i zgrany zespół. Dla mnie, to wy jesteście najważniejszymi osobami w szpitalu. Wy go znacie, a ja go będę poznawał. Dlatego z każdą z osób kierującą odziałem spotkam się osobiście, by porozmawiać na temat jego funkcjonowania i pomysłów na dalszą pracę i rozwój. Będę chciał, by udało się wprowadzić takie zmiany, by ten szpital jeszcze lepiej funkcjonował – mówił w pierwszym dniu swojej pracy w stalowowolski szpitalu. Zaznaczał, że konieczne jest szukanie dobrych rozwiązań, pomysłów na pozyskanie takich zabiegów, procedur, które będą generowały dodatkowe przychody dla szpitala i to powinno pozwolić na jego dobre funkcjonowanie.