Zmiana organizacji ruchu na ulicy Dąbrowskiego

Chodzi konkretnie o odcinek pomiędzy skrzyżowaniami ulicy Dąbrowskiego z ulicami Targową oraz Jagiellońską. W tym miejscu ruch będzie mógł odbywać się tylko od skrzyżowania z ulicą Targową w stronę skrzyżowania z ulicą Jagiellońską. Jazda w przeciwnym kierunku nie będzie możliwa. Ten stan rzeczy potrwa przynajmniej do końca 2020 roku.

Ale to nie jedyne utrudnienia, jakie czekają kierowców na ulicy Dąbrowskiego. Wprawdzie na jej pozostałej części wciąż będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy, ale w najbliższych miesiącach tu również mogą występować utrudnienia w postaci wprowadzania na niektórych jej fragmentach ruchu wahadłowego.

Wszystkie wspomniane utrudnienia są związane z realizowaną przez Powiat Stalowowolski inwestycją pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap 1”. To skomplikowane zadanie obejmuje m.in. wykonanie: robót ziemnych, przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, wykonania nawierzchni drogowej, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, a także przebudowy skrzyżowań z drogami publicznymi: z ul. Rozwadowską, z ul. Kościuszki i ul. Targową, z ul. Jagiellońską oraz z ul. Bełżyńskiego. Przebudowywany odcinek ma 492 m długości.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji, to maj 2021 roku. Wartość całego zadania to 2,53 mln zł, z czego dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 1,9 mln zł.