Wstrzymane przyjęcia na chirurgię i kardiologię inwazyjną

 Decyzja ta podyktowana jest sytuacją epidemiczną spowodowaną zagrożeniem COVID- 19. O zmianach Szpital będzie na bieżąco informować.

Zarządzenie o wstrzymaniu wszystkich przyjęć planowych obowiązuje z wyjątkiem przyjęć ratujących życie oraz przyjęć w trybie pilnym.

 

Ponadto od 15 września zostały wstrzymane do odwołania przyjęcia planowe i ostre do Oddziału Kardiologii Inwazyjnej.