Życzenia i nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

– Zazwyczaj przygotowywaliśmy uroczystość, podczas której mogłem osobiście przekazać gronu pedagogicznemu ze szkół – dla których organem założycielskim jest Powiat Stalowowolski – najserdeczniejsze życzenia z okazji tego święta. Dzisiaj jednak nie ma możliwości, aby takie spotkanie się odbyło, dlatego za pośrednictwem Internetu życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, spełnienia marzeń, które będziecie urzeczywistniać, cierpliwości i wytrwałości. Życzę, aby wasza praca była pasją, a nie codziennym obowiązkiem, by kształcenie młodych ludzi przyniosło zamierzone owoce. A na sam koniec, choć to zwłaszcza teraz najważniejsze, życzę Wam dużo zdrowia – mówi Janusz Zarzeczny.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane nagrody Starosty dla nauczycieli za osiągnięcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w 2020 r. otrzymali je:

1. AGATA KRZEK – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego
2. BARBARA NABRZESKA – dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych
3. MARIUSZ POTASZ – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN
4. PAWEŁ CIOŁKOSZ – dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego
5. ELŻBIETA DROBNY – Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
6. LUDMIŁA DROŻEWSKA – Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
7. ZYGMUNT ŚWIDERSKI – Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
8. LUCYNA KRÓL – Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego
9. LUCYNA DUL – Zespół Szkół Nr 2 im. T. Kościuszki
10. JAKUB BOŻEK – Zespół Szkół Nr 2 im. T. Kościuszki
11. URSZULA GODAWSKA – Zespół Szkół Nr 2 im. T. Kościuszki
12. BARBARA KORCZYŃSKA – Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego
13. MONIKA WALENCIK – KADAMUS – Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego
14. JUSTYNA KRAWIEC – Centrum Edukacji Zawodowej
15. GABRIELA RUBAS – DĘBSKA – Centrum Edukacji Zawodowej
16. GRZEGORZ SKOCZEK – Centrum Edukacji Zawodowej
17. KATARZYNA SPINEK – Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych
18. ANETA SIKORA – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
19. ALICJA GORZULA – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
20. MARIA ŁOKAJ – Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych