Komunikat Dyrekcji Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli dot. obecnej sytuacji

Szpital

Ze względu na trudną sytuację epidemiczną planowe przyjęcia do Oddziałów Szpitala w dalszym ciągu są wstrzymane.

W Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Otolaryngologicznym wstrzymane są przyjęcia zarówno planowe jak i w trybie „ostrym”.

 

Przychodnia Specjalistyczna

W Przychodni Specjalistycznej Poradnie działają w trybie normalnym (z wyjątkiem Poradni Endokrynologicznej, Poradni Reumatologicznej, poradni Pulmonologicznej oraz Poradni Otolaryngologicznej).

Poradnia Otolaryngologiczna czynna wyłącznie 27.10.2020r. (tj. wtorek).

 

Dział Diagnostyki Obrazowej i Pracownia Endoskopowa

Wszystkie z Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz Pracownia Endoskopowa pracują w trybie normalnym.

 

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Wszystkie z Pracowni Działu Diagnostyki Laboratoryjnej pracują w trybie normalnym.

 

Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii

Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii pracuje bez zmian, w trybie normalnym.