Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czasowo zmienia siedzibę

 

na: ul. 1 Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola,
(budynek „Metalowiec”)

Jednocześnie czasowo zmianie ulegają numery telefonów:
Sekretariat – 15 600 12 34 (w godz.7.00 – 14.00)
Dział rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 15 600 12 35
Pozostałe numery telefonów będą czasowo nieaktywne.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać:
• korespondencyjnie na adres: PCPR w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola
• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą PCPR w Stalowej Woli na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl
• e-mailowo na adres: pcprstwola@onet.pl
• telefonicznie na podane powyżej numery.

Dokumenty w formie papierowej interesanci mogą składać, tylko i wyłącznie poprzez umieszczenie ich we wrzutni znajdującej się w drzwiach Biura Obsługi Klienta Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli na parterze w budynku „Metalowiec” (Pracownicy Zespołu nie udzielają informacji dot. spraw załatwianych przez PCPR).