DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STALOWEJ WOLI POSZUKUJE WOLONTARIUSZY

Mieszkańcy tej placów to osoby w podeszłym wieku, schorowane i niepełnosprawne, które należą do grupy wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem.
Zakres zadań wolontariuszy będzie polegał na wykonywaniu podstawowych czynności o charakterze opiekuńczym – karmienie, toaleta, pielęgnacja itp. oraz porządkowym.
Wszyscy wolontariusze zostaną przeszkoleni i wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej: rękawiczki, płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, kombinezony, gogle, czepki ochronne, ochraniacze na obuwie.
DPS gwarantuje zakwaterowanie i wyżywienie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Osoby chętne do pomocy w ramach wolontariatu proszone są o kontakt pod numerem telefonu:
15 844 20 39, 530 094 060 lub adresem e-mail dps@stalowowolski.pl