Otwarty konkurs ofert - nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2021 r.

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu – link

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – link