Jubileuszowy festiwal piosenki angielskiej

Z racji obowiązujących obostrzeń sanitarnych wydarzenie to miało charakter inny niż w poprzednich latach. Festiwal poprzedziły warsztaty wokalne prowadzone online, które były pierwszą formą przygotowaniem uczestników. Kolejny etap, to wyłonienie uczestników. Jury na podstawie nadesłanych nagrań kwalifikowało młodych wokalistów do głównej części festiwalu, czyli przesłuchań, podczas których zostali wyłonieni laureaci. Ta część odbyła się już stacjonarnie, jednak bez udziału publiczności. Każdy z uczestników wykonywał jeden dowolny utwór w języku angielskim.

Jury oceniało m.in. dobór repertuaru, wartość artystyczną utworu, dobór do możliwości wykonawczych uczestnika, muzykalność i warunki głosowe, dykcję, interpretację utworu, na co składały się: inscenizacja ruchowa, estetyka, rekwizyty, a także ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs obejmował 4 kategorie wiekowe:
1. klasy I – III szkoła podstawowa
2. klasy IV-VI szkoła podstawowa
3. klasy VII -VIII szkoła podstawowa
4. szkoła ponadpodstawowa

Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie.
Patronat nad wydarzeniem objęli i fundatorami nagród byli m.in.: Stowarzyszenie Ziemi Zaklikowskiej im. Anny Nagórskiej, Powiat Stalowowolski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydawnictwo językowe Oxford University Press.

Laureaci X edycji Międzywojewódzkiego Festiwalu Piosenki Angielskiej w Zaklikowie

KATEGORIA 1
1.  ANTONI ZMYSŁOWSKI – CK w Annopolu
2. OLIWIA KOŁBUK – PSP Rudnik Szlachecki
3. PRZEMYSŁAW SOBÓTKA – PSP w Godziszowie

KATEGORIA 2
1. ex aequo:
MARCELINA OBARA – PSP nr 4 w Tarnobrzegu
MIŁOSZ CZUBACKI – CK w Annopolu
2. MICHAŁ SYROKA – Świetlica Środowiskowo Profilaktyczna w Zaklikowie
3. JULIA TUREK – ZS im. Szarych Szeregów w Lipie

WYRÓŻNIENIE:
OLIMPIA SUDUŁ – PSP w Krasieninie

KATEGORIA 3
1. KINGA WOŁOSZYN – CKiP w Kraśniku
2.  MILENA SUCHORA – PSP w Stojeszynie Pierwszym
3. ANETA LUKS – PSP w Stojeszynie Pierwszym

WYRÓŻNIENIE:
EWELINA GARBACZ – PSP w Woli Rzeczyckiej

KATEGORIA 4
1 MIEJSCE ex aequo:
KLAUDIA ŁACKA – NCK w Nisku
WOJCIECH STEFANOWSKI – MDK Śródmieście we Wrocławiu
2. MARTYNA PIETRZYK – II LO im. Mikołaja Reja w Kraśniku
3.  KACPER JOCEK – SLO w Stalowej Woli

WYRÓŻNIENIA:
KAROLINA KURAŚ – SLO w Stalowej Woli
EMILIA RYCERZ – II LO im. Mikołaja Reja w Kraśniku

OSOBOWOŚĆ SCENICZNA:
ANTONI ZMYSŁOWSKI – CK w Annopolu

ŚPIEWAJĄCY POLIGLOTA:
VICTORIA JANISZEWSKA – ZS w Zdziechowicach
KINGA WOŁOSZYN – CKiP w Kraśniku