Ceremonia uroczystego pochówku szczątków żołnierzy rosyjskich w Kłyżowie

15. 09. 11

9 września 2015 roku na cmentarzu parafialnym w Kłyżowie odbył się uroczysty pochówek szczątków żołnierzy rosyjskich, ekshumowanych z miejsca pierwotnego pochówku w Kłyżowie - Podkorzeńcu.

Wójt Gminy Pysznica – Tadeusz Bąk, powitał wszystkich zebranych, następnie archeolog Dominik Kurek przedstawił rys historyczny o wydarzeniach z czasów I wojny światowej dotyczących tego terenu. Wzdłuż Sanu, od Jarosławia aż po Sandomierz wojska carskie parokrotnie ścierały się z austrowęgierską armią. W czasie walk w 1914 i 1915 roku poległych żołnierzy grzebano w różnych miejscach: w lesie, w polu, ogrodach, a nawet w przydrożnych rowach. Rosjanie chowali swoich żołnierzy głównie na prawym brzegu Sanu. Odnalezione szczątki 28 ciał należą do żołnierzy rosyjskich poległych w pierwszym etapie działań wojennych – w latach 1914-1915. Niektóre cmentarze i miejsca zbiorowych mogił z okresu I Wojny Światowej są nadal nieznane lub zapomniane.

Modlitwie związanej z pochówkiem przewodniczyli Ks. Marcin Chyl – proboszcz parafii prawosławnej z Sandomierza oraz Ks. Tadeusz Pasek – proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Kłyżowie.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacje szkół, harcerzy i parafian z Kłyżowa.

Studenci i doktoranci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, na podstawie relacji mieszkańców Kłyżowa i śladów po cmentarzu, wyznaczyli obszar pochówku rosyjskich żołnierzy z okresu I wojny światowej. Ze względu na śladowe zachowanie pochówku, prace badawcze zakładały wykorzystanie archeologicznej metodyki badań, tzn. przekopania całego stanowiska pracy.

Przedsięwzięcie realizowała gmina Pysznica, finansował je Wojewoda Podkarpacki.

1.JPG 2.JPG 3.JPG

4.JPG 5.JPG 6.JPG

7.JPG 8.JPG