Droga w Stanach (gm. Bojanów) po remoncie

14. 10. 27

Droga powiatowa 1030R Grębów-Stany w miejscowości Stany (Gmina Bojanów) została oficjalnie odebrana. Remont trwał od 19 września. Lepszą nawierzchnię zyskał odcinek o długości 1340 metrów bieżących. Zadanie dofinansowano w wysokości 80% ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (z tzw. powodziówki otrzymanej od wojewody). Pozostałą część wkładu pokrył Powiat.

Wartość inwestycji po przetargu wynosiła 259 tys. zł  - To już kolejny remont dróg w gminach wiejskich. Są to nie tylko inwestycje w lepszą nawierzchnię, ale przede wszystkim inwestycje w bezpieczeństwo. Łącznie wydaliśmy 15 mln zł na modernizacje jezdni w Powiecie. Duża część pochodziła właśnie ze środków zewnętrznych – podkreśla starosta stalowowolski Robert Fila.

A czuć się bezpieczniej mogą nie tylko kierowcy, ale i piesi. W Stanach wybudowano również chodnik. To zadanie kosztowało 137 tys. zł (50% kosztów zapłacił Powiat, 50% gmina Bojanów).