Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

18. 12. 14

Informacja odnośnie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 r.

Pobierz: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Pobierz: Informacja o złożonych ofertach, ofertach niespełniających wymogów formalnych, o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań.