Jak otrzymać dofinansowanie na inwestycje proekologiczne?

20. 09. 03

„Czyste powietrze - jak chronić zdrowie przed zanieczyszczeniami”, to temat konferencji, która odbędzie się 11 września 2020 r. w Jastkowicach.  

Gmina Pysznica realizuje już trzecie szkolenie dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 w ramach realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. Szkolenie w formie konferencji dotyczy przekazania informacji o możliwościach dofinansowania w zakresie inwestycji proekologicznych, w tym w szczególności możliwości pozyskania środków na rzecz "Czystego powietrza". Szkolenie jest bezpłatne.
Organizatorzy zapewniają doradztwo indywidualne podczas konferencji.