NFZ zbiera opinie pacjentów

15. 11. 13

Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął pilotażowe badania satysfakcji pacjenta POZ. Opinia dotycząca opieki i usług zebrana od pacjentów ma być jednym z narzędzi oceny, na podstawie której NFZ będzie premiować jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych.

 Opinie będą zbierane z anonimowych ankiet, wypełnianych przez pacjentów. Ankieta udostępniona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu www.nfz.gov.pl, a także w formie papierowej dostępnej w siedzibach oddziałów NFZ ich delegaturach i punktach terenowych.

Pilotaż monitorowania satysfakcji pacjenta potrwa do końca listopada.

Link do strony z ankietą.