Projekt Zdalna Szkoła w Powiecie Stalowowolskim

20. 05. 21

Do uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski trafiły laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem zakupione w ramach projektu “Zdalna Szkoła” finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Powiat Stalowowolski otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 100 tys. zł na zakup 45 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem z przeznaczeniem do zdalnego nauczania. Zostały one rozdysponowane według potrzeb między sześć szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli (5 szt.), Zespół Szkół Nr 1 w Stalowej Woli (12 szt.), Zespół Szkół Nr 2 w Stalowej Woli (10 szt.), Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli (5 szt.), Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli (8 szt.), Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli (5 szt.). Po zakończeniu stanu epidemii spowodowanej koronawirusem laptopy będą wykorzystane podczas zajęć szkolnych.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, wielu z nich nie posiadało dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.