Rozmawiali o zwalczaniu chorób zakaźnych wśród zwierząt

20. 02. 07

Zwalczanie z urzędu chorób zakaźnych zwierząt. To temat szkolenia, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

Poprowadził je lek. wet Janusz Sudoł Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele urzędów gmin, pracownicy zakładów komunalnych, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu stalowowolskiego oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

Podczas spotkania były poruszane takie tematy jak:
- rola samorządu w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z urzędu,
- bioasekuracja – sposób przeciwdziałania szerzeniu się choroby zakaźnej zwierząt,
- zasady postępowania ze zwierzętami padłymi lub zabitymi z powodu choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu,
- zagrożenia występujące przy bezpośrednim kontakcie człowieka z materiałem biologicznym pochodzenia zwierzęcego,
- zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w podejmowanych działaniach z materiałem biologicznym.