Spotkanie z autorem książki o Lipie

20. 02. 14

„Lipa na tle dziejów południowej Lubelszczyzny” – to tytuł publikacji, która powstała z okazji 530-lecia tej miejscowości. Spotkanie z Waldemarem Żelaznym, autorem tej książki odbędzie się 23 lutego o godz. 17.00 w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Lipie.

„Lipa to wieś o średniowiecznej metryce, trudno jednak ustalić datę jej powstania. Wiadomo jedynie, że istniała w drugiej połowie XV stulecia. Pierwszą informację na jej temat odnajdujemy w akcie granicznym dóbr bialskich, zdziechowickich i rzeczyckich z 1489 roku. Od wymienionej wzmianki właśnie mija 530 lat. Z tej okazji na prośbę miejscowych społeczników, przygotowałem publikację, która nie jest rozprawą naukową, tylko monografią o charakterze popularnym” – pisze autor we wstępie do książki.