Uchwała w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

20. 12. 03

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Stalowowolskim.

 Zadanie to zostało powierzone Fundacji „Masz Prawo”.

Uchwała w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacja o złożonych ofertach, ofertach niespełniających wymogów formalnych, o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań.