Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia

17. 06. 07

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej oraz Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W ramach akcji pod hasłem "Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia", zbierane są produkty żywnościowe, których wykorzystanie lub sprzedaż w terminie przydatności do spożycia jest wątpliwe i najprawdopodobniej trafiłyby do odpadów.

W ramach akcji wyznaczone punkty będą przyjmować produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności oraz ziemiopłody.

plik: wykaz produktów
plik: lista punktów