I Spartakiada Stowarzyszeń

W ramach „Weekendu dla zdrowia” odbyła się I Spartakiada Stowarzyszeń. Uczestniczyło w nich 10 stowarzyszeń. Rywalizowali w konkurencjach: ubijaniu piany, rozwiązywaniu krzyżówki i układaniu puzzli na czas, rzucie hula-hop na pachołki, prowadzeniu slalomem piłeczki kijem od hokeja.

W Spartakiadzie wzięły udział Stowarzyszenia:

  • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej “Passion&Sport”
  • Stowarzyszenie na Rzecz Biznesu i Kultury “Art of Business”
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą ” TARCZA”
  • Stowarzyszenie Kulturalno -Sportowe Niesłyszących SURDOSTAL
  • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica
  • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA
  • Stowarzyszenie “Dobro Powraca”‘
  • Klub Seniora “Radość Jesieni”
  • Uniwersyteckie Srebrne Lata
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku

Spartakiada zorganizowana została przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego. Zapraszamy za rok 🙂

 

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej “Passion&Sport”
2. Stowarzyszenie “Zdrowie Psychiczne”
3.Stowarzyszenie na Rzecz Biznesu i Kultury “Art of Business”
4.Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą ” TARCZA”
5.Stowarzyszenie Kulturalno -Sportowe Niesłyszących SURDOSTAL
6.Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica
7.Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA
8.Stowarzyszenie “Dobro Powraca”‘
9.Klub Seniora “Radość Życia”
10.Uniwersyteckie Srebrne Lata
11. Uniwersytet Trzeciego Wieku
12. Koło Turystyczne „Wędrowcy”