Bezpłatne warsztaty dla projektantów obiektów budowlanych

Starosta Stalowowolski Robert Fila oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli zapraszają projektantów obiektów budowlanych, które mają powstać na terenie powiatu stalowowolskiego, na bezpłatne warsztaty pt.:  “PROJEKT BUDOWLANY”. Warsztaty odbędą się 18 września 2014 roku w godz. 10.00 – 14.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.
Ramowy program warsztatów:

1. Projekt budowlany w świetle ustawy Prawo budowlane, przepisów wykonawczych oraz norm.
2. Omówienie najczęściej powtarzających się błędów w projektach budowlanych.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (IV piętro, budynek Starostwa Powiatowego), a także pod numerami telefonów: (15) 643 36 50 (69 – 71) bądź drogą elektroniczną na adres: pinbsw@wp.pl – do 12 września 2014 roku. Można również zadawać pytania dotyczące zakresu tematycznego warsztatów.

Warsztaty poprowadzą: Marian Pędlowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli oraz Grzegorz Janiec – Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Stalowej Woli.  uprzejmie zapraszają projektantów obiektów budowlanych na terenie powiatu stalowowolskiego na bezpłatne warsztaty pt.:  PROJEKT BUDOWLANY.

 

Ramowy program warsztatów:

 

1. Projekt budowlany w świetle ustawy Prawo budowlane, przepisów wykonawczych oraz norm.

2. Omówienie najczęściej powtarzających się błędów w projektach budowlanych.

 

 

Warsztaty odbędą się 18 września 2014 roku w godz. 10.00 – 14.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.

 

Warsztaty poprowadzą: Marian Pędlowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli oraz Grzegorz Janiec – Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego lub w Starostwie Powiatowym, a także pod numerami telefonów: (15) 643 36 50 (69 – 71) bądź meilem na adres: pinbsw@wp.pl – do 12 września 2014 roku. W tym terminie można również przekazać pytania z zakresu tematycznego warsztatów.