Obradował Konwent Gmin i Powiatu

9 lutego 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli spotkali się przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego. Dyskutowano o bezrobociu oraz bezpieczeństwie i organizacji ruchu na drogach.

W konwencie wzięli udział: starosta Janusz Zarzeczny, wicestarosta Mariusz Sołtys, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz wójtowie: Tadeusz Bąk (Pysznica), Paweł Gardy (Zaleszany) i Sławomir Serafin (Bojanów). Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie w tej kadencji. – Dobrze, że możemy usiąść i podyskutować. Cieszę się zwłaszcza z obecności prezydenta Nadbereżnego, ponieważ jego poprzednik nie uczestniczył w pracach Konwentu. A przecież miasto Stalowa Wola to – pod względem mieszkańców, połowa całego powiatu – mówił starosta Zarzeczny.

Pierwszym tematem, który zdominował obrady, była kwestia bezrobocia. Dyrektor PUP-u przedstawiła informację nt. możliwości korzystania z programów aktywizacji osób bezrobotnych z udziałem środków publicznych. Przy okazji padła informacja, że na koniec 2014 roku, stopa bezrobocia w Powiecie Stalowowolskim wyniosła 12,3%.

Następnie dyskutowano o stanie dróg na terenie Powiatu Stalowowolskiego, a także o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Ciekawe statystyki przedstawił szef stalowowolskiej drogówki – Krzysztof Gawlas. Potwierdzają one, że najniebezpieczniejszym szlakiem na naszym terenie jest droga krajowa nr 77 przebiegająca przez Stalową Wolę oraz gminę Zaleszany. Natomiast w samej Stalowej Woli, najwięcej zdarzeń drogowych ma miejsce na ulicy Okulickiego oraz sąsiadujących z nią parkingach.

konwent