"Działaj lokalnie 2015" - zapraszamy na spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu “Działaj lokalnie 2015”, które odbędzie się 7 maja 2015 roku o godzinie 16.00 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli (na sali obrad Rady Powiatu). Szczególnie zachęcamy do udziału w nim przedstawicieli organizacji pozarządowych czy grup nieformalnych, które mogą być zainteresowane udziałem w konkursie.

Ramowy program spotkania informacyjnego:

  • Działaj Lokalnie – 15 lat animacji lokalnej
  • Zasady i wymogi formalne związane z udziałem w konkursie
  • Kluczowe kryteria merytoryczne projektów finansowanych z programu „DL”
  • Jak logować się do generatora wniosków
  • Wniosek aplikacyjny – punkt po punkcie
  • Prezentacja dobrych praktyk projektów finansowanych w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie FFL SMK
  • Pytania, dyskusja, informacja o wsparciu doradczym