Informacja o wyniku przetargu

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  informuje o wyniku  III  przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli  na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działka o nr ew. 33/1 położonej przy ul. Hutniczej 12.

  1. Przedmiotem sprzedaży było prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 12 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 33/1 o pow. 0,7842 ha, położona w obrębie 6 HSW Lasy Państwowe, objęta księga wieczystą TB1S/ 00022103/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości  1 000 000,00 zł netto + VAT ( 23%)  
  3. Do III przetargu nie przystąpił żaden Oferent.
  4. III przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Pobierz plik:

Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej: tutaj