Gmina Radomyśl nad Sanem

 Administracyjnie wchodzi w skład powiatu stalowowolskiego. Jest najbardziej na północ wysuniętą gminą województwa podkarpackiego.

Centrum administracyjnym gminy jest Radomyśl – miejscowość położona nad Sanem, liczącym prawie 450 lat. Radomyśl n/Sanem został lokowany ” in cruda radice ” czyli na surowym korzeniu w 1556 roku jako miasto prywatne przez Jakuba Sienieńskiego ożenionego z Reginą Czerny. Prawa miejskie nadał Radomyślowi w 1558 roku Król Zygmunt August. W 1584 roku na prośbę Jakuba Sienieńskiego Król Stefan Batory nadał Radomyślowi przywilej prawa niemieckiego oraz jarmark na Św. Stanisława i targ tygodniowy w każdy poniedziałek i dodatkowo prawo zakładania zuchów rzemieślniczych. W okresie staropolskim Radomyśl przynależał do powiatu Urzędu woj. Lubelskiego i wchodził w skład Małopolski przynależnej do Korony. Od 1614 roku posiadał własną parafię przynalężną do dekanatu miechocińskiego, archidiakonatu w Zawichoście.

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Radomyśl znalazł się pod zaborem Austrii i wchodził w skład klucza dóbr ziemskich w Skowierzynie. W roku 1809 Dominik-” Korczak” Horodyński stał się dzierżawcą dóbr w Skowierzynie i tym samym Radomyśla. Horodyńscy użyczyli swego herbu ” Korczak ” miasta Radomyśl n/Sanem jako pełnoprawni właściciele. Radomyśl n/Sanem prawa miejskie posiadał przez ponad 300 lat, stracił je w 1935 roku.

Źródło: www.radomysl.pl