Gmina Stalowa Wola

Stalowa Wola położona jest w płn. części województwa podkarpackiego. Jest jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych w regionie. Taka lokalizacja sprzyja jej rozwojowi, węzeł kolejowy w Stalowej Woli – Rozwadowie posiada bezpośrednie połączenie z Przemyślem, Krakowem, Lublinem, Warszawą i Łodzią, miastami Śląska i Wrocławiem.

Młode i dynamicznie rozwijające się w mieście i okolicy firmy świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców. Rozwinął się sektor prywatny, zmieniono struktury prywatyzując wiele przedsiębiorstw, utworzono spółki z udziałem kapitału zachodniego. W Stalowej Woli aktualnie zarejestrowanych jest już ponad 6,5 tyś. podmiotów gospodarczych. Nowego bodźca dla rozwoju gospodarczego upatruje się w powołanej w 1997 r. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Nasze miasto to nie tylko kojarzona z nim Huta Stalowa Wola, nie tylko przemysł, kolej i planowane trasy szybkiego ruchu, lecz przede wszystkim duże obszary leśne, będące pozostałością po dawnej Puszczy Sandomierskiej. W ciągu 60 lat Stalowa Wola z małego osiedla przyfabrycznego urosła do rozmiarów dużego miasta, dziś drugiego pod względem ludności w woj. podkarpackim.

To ośrodek naprawdę prężny, którego największą wartość stanowią mieszkający tu ludzie. Młodzi, dobrze wykształceni, to bezcenny potencjał o wielkich możliwościach intelektualnych i manualnych, który może realizować każde zadanie w każdej branży.

Inne walory miasta i niemal zagłębia przemysłowego tkwią w jego nowych rozwiązaniach urbanistycznych, w przestrzeni, w środowisku naturalnym. Ogromne lasy położone wokół Sanu, stanowiące doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku i dobre węzły komunikacyjne dopełniają reszty. Miasto jest potężnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym, oświatowym i sportowym z różnymi jego dyscyplinami.

W sferze nauki ogromną rolę spełniają wydziały zamiejscowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w których aktualnie studiuje ok. 3 tysiące osób. Uczelnia oferuje studia dzienne i zaoczne na kierunkach: ekonomia, pedagogika, prawo,socjologia, inżynieria środowiska. Uczelnia oferuje również możliwość zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych. Od 1998 funkcjonuje również ZOD Politechniki Rzeszowskiej, kształcący absolwentów na potrzeby firm działających w regionie. Od roku akademickiego 2001/2002 działalność w Stalowej Woli rozpoczęła Wyższa Szkoła Ekonomiczna. W programie kształcenia tej uczelni preferencje nadano przedmiotom ekonomicznym i prawnym oraz informatyce i językom obcym. Najstarszą placówka kulturalną jest Miejska Biblioteka Publiczna, założona i działająca nieprzerwanie od 1938 r. Działają także dwa domy kultury, szkoła muzyczna. Wizytówką ruchu artystycznego są między innymi Teatr Dramatyczny im. J. Zmudy, Teatr “Okna”, zespół “Lasowiacy”, chór “Cantus” i zespól taneczny “Volta”. Turystów serdecznie zapraszamy do zwiedzenia aktualnych wystaw w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

Klubem sportowym o dużych tradycjach i jednocześnie rówieśnikiem miasta jest ZKS “Stal” z sekcjami koszykówki i piłki nożnej, oraz mniejsze kluby z sekcjami lekkiej atletyki, tenisa i siatkówki. Sportowi i rekreacji służą również Automobilklub i Aeroklub mający siedzibę na lotnisku sportowym w Turbi pod Stalową Wolą.

Tu warto przyjechać, tu warto inwestować, tu kryje się nie tylko wielki potencjał, ale i legenda i wielka WOLA pracy – STALOWA WOLA.

Źródło: www.stalowawola.pl