Rozpoczął się rok szkolny 2015/2016

W szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski: ZSO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3 oraz w CEZ-ie, będzie w tym roku uczyło się 3 667 uczniów, a kolejnych 433 w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Oprócz nich, nowy rok szkolny rozpoczęli również uczniowie ZS nr 6 Szkół Specjalnych – w sumie 119 osób.

Podsumowując – razem, we wszystkich placówkach oświatowych podległych Powiatowi Stalowowolskiemu, naukę rozpoczęło 4 219 uczniów, z czego 1 184 to pierwszoklasiści. – Wraz z całym Zarządem Powiatu Stalowowolskiego życzymy im wszystkim powodzenia i sukcesów w nauce. Z tej okazji, najlepsze życzenia pragniemy również przekazać wszystkim nauczycielom i pozostałym pracownikom naszych szkół. Warto zaznaczyć, że 30% nowych uczniów rozpoczynających naukę w naszych szkołach, to młodzież pochodząca spoza Powiatu Stalowowolskiego – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.