Przy „Budowlance” powstanie Orlik lekkoatletyczny

To właśnie przy tej szkole powstanie pierwszy w regionie Orlik lekkoatletyczny.

Powiat Stalowowolski znalazł się w grupie samorządów, którym udało się zdobyć wsparcie finansowe na budowę Orlika lekkoatletycznego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. – W skali całego kraju na program budowy orlików lekkoatletycznych było w tym roku przeznaczone jedynie 10 mln zł. Zdobycie dofinansowania wymagało więc od nas wiele wysiłku i zaangażowania, ale udało się. Nasza młodzież będzie miała do dyspozycji nowoczesny obiekt lekkoatletyczny – mówi Mariusz Sołtys, wicestarosta stalowowolski.

Boisko, które powstanie przy popularnej „Budowlance”, będzie składało się z: 4-torowej bieżni okrężnej o długości 200 metrów, 4-torowej bieżni prostej o długości 60 metrów – zakończonej skocznią do skoku w dal. Obok będzie znajdowała się rzutnia do pchnięcia kulą, a wewnątrz bieżni okrężnej będzie ulokowane boisko trawiaste do gier zespołowych. Koszt inwestycji to 710 tys. zł, z czego 344 tysiące zł stanowi dofinansowanie przyznane przez MSiT.

Właśnie trwa przetarg na wykonawcę inwestycji. – Chcemy, aby prace przygotowawcze rozpoczęły się jeszcze w tym roku. Cały orlik ma być natomiast gotowy do użytku w maju przyszłego roku – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.