Uczcili pamięć pomordowanych

Dokładnie 29 września 1942 roku Niemcy dokonali pacyfikacji niewielkiej wsi położonej w Lasach Janowskich. Zginęło wówczas 35 osób, głównie kobiety i dzieci. Był to odwet na mieszkańcach za pomoc udzielaną partyzantom.

Co roku uroczystości rocznicowe gromadzą wiele osób, którym pamięć o zamordowanych mieszkańcach wsi Kochany nie jest obojętna. W uroczystościach wzięli udział między innymi przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli , Wicestarosta Powiatu Stalowowolskiego Mariusz Sołtys oraz naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego i Środowiska Grzegorz Janiec.

Uroczystości rozpoczęły się występem zespołu “Avanti” – Młodzieżowej Orkiestry Dętej i mażoretek z Sanoka, następnie zebrane poczty sztandarowe przemaszerowały przed pomnik i oddały hołd poległym. Apel poprowadzili harcerze oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Jastkowicach. Po uroczystej Mszy Świętej przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem. Na zakończenie uroczystości poświęcono kapliczkę ufundowaną przez Halinę i Zbigniewa Koczwarów.