Dzień Edukacji Narodowej w szkołach

W „Ekonomiku” uroczystość rozpoczęła się ślubowaniem klas pierwszych. Dyrektor ZSP nr 3 Paweł Ciołkosz podziękował Władzom Powiatu za wsparcie inwestycji i inicjatyw prowadzonych w szkole, słowa podziękowania i uznania skierował także do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Podczas uroczystej Akademii wręczono także listy gratulacyjne wyróżnionym nauczycielom.

Starosta Janusz Zarzeczny pogratulował wyróżnionym, wszystkim nauczycielom oraz całej społeczności szkolnej życzył dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Na tę okazję uczniowie szkoły przygotowali występy artystyczne.

Uroczystą Akademię przygotowano także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2. Dyrektor Włodzimierz Smutek podziękował Władzom Powiatu za wsparcie udzielane szkole, nauczycielom i pracownikom szkoły za staranność i jakość prac, rodzicom uczniów za współpracę, a samym uczniom życzył sukcesów w dalszej edukacji. Podczas uroczystości nie zabrakło także listów gratulacyjnych złożonych na ręce wyróżnionych nauczycieli i uczniów.

Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny w imieniu Władz Powiatu podziękował za „serce do pracy” i wyraził słowa uznania dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Na zakończenie uczniowie przygotowali program artystyczny, podczas którego wręczali nauczycielom „Oskary” w różnych kategoriach.