Nowa Rada Organizacji Pozarządowych

We wtorek 13 października w budynku Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny i przedstawiciele kilkudziesięciu stowarzyszeń i organizacji działających na terenie powiatu.

Podczas spotkania wybrano Zarząd, w skład którego weszli:

Patrycja Baska – Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne Animus

Maria Kasprowicz – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” w Stalowej Woli

Marcin Kotuła – Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Twórczych GIT w Stalowej Woli

Anita Ryba – Stowarzyszenie Młodzieży ”Kreatywni w Działaniu” w Bojanowie

Lucyna Sudoł – Stowarzyszenie w Dolinie Sanu – Sudolanie w Pysznicy.

Nowa Rada Organizacji Pozarządowych została powołana na lata 2015 – 2017. Jej cele to między innymi wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu w budowie społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie i integracja sektora pozarządowego, a także reprezentowanie go wobec władz samorządowych.

Organizacje Pozarządowe zainteresowane uczestnictwem w Radzie Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod numerem tel. 15 643 36 36.