11 listopada – Święto Niepodległości – III Ognisko Patriotyzmu

Plan miejskich obchodów:

16:00 – Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, pocztu sztandarowego Garnizonu Nisko
oraz służb i klas mundurowych /Bazylika Konkatedralna w Stalowej Woli/

17:00 – Defilada /ul. Popiełuszki i ul. 1 Sierpnia, od Bazyliki Konkatedralnej na Plac Piłsudskiego w Stalowej Woli/

17:30 – Oficjalne uroczystości wojskowe /Plac Piłsudskiego/

18:00 – Ognisko Patriotyzmu – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku; grochówka żołnierska /Plac Piłsudskiego/

Dla uczestników ogniska pamiątkowe śpiewniki.

Pobierz plakat w wersji PDF