Kończymy ulicę Przemysłową, przygotowujemy się do Klasztornej

Prace na ulicy Przemysłowej przebiegają zgodnie z planem, do końca listopada droga zostanie oddana do użytku. Przypomnijmy, że to potężne i dość skomplikowane zadanie drogowe Powiat Stalowowolski realizuje we współpracy z Gminą Stalowa Wola. Inwestycja obejmuje odcinek ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ulicą KEN do przejazdu kolejowego. Zakres robót objął m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę nowej nawierzchni drogowej, oświetlenia, a także chodnika i ścieżki rowerowej. Warto również dodać, że na skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej z ulicą Niezłomnych powstaje rondo, co powinno pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. – Remont ulicy Przemysłowej to kolejny etap prac nad drogą powiatową 1027R, którą stanowi ciąg ulic: Klasztornej, Przemysłowej, Bojanowskiej oraz drogi Stalowa Wola – Przyszów. Te dwie ostatnie wyremontowaliśmy w ramach RPO w 2009 roku, Przemysłową właśnie kończymy, a Klasztorną zamierzamy zrealizować w roku przyszłym. Dzięki temu, cała droga powiatowa 1027R będzie w należytym stanie – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

W przypadku ulicy Klasztornej, zakres planowanych robót również jest dość okazały. Obejmuje on: przebudowę drogi (poprawiane będą zarówno podbudowa jak i nawierzchnia), budowę kanalizacji deszczowej, budowę ciągów pieszych i rowerowych oraz przebudowę wodociągu. Prace będą realizowane na całej jej długości, czyli od przejazdu kolejowego, aż do ronda. Szacunkowy koszt inwestycji to 3,5 mln zł. – Liczymy, że to zadanie zostanie w połowie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Kwotą 164 tys. zł zobowiązało się nas wesprzeć również miasto. Dzięki tej współpracy, nasz wniosek powinien otrzymać więcej punktów i będzie miał większe szanse na otrzymanie dofinansowania. Na tej samej zasadzie Powiat Stalowowolski wsparł miasto, przekazując gminie kwotę 170 tys. zł na budowę turboronda u zbiegu ulic Ofiar Katynia, Mickiewicza i Solidarności. Cieszę się, że Powiat i Gmina współpracują na rzecz mieszkańców i naszego otoczenia – komentuje starosta Janusz Zarzeczny.