GIS day w LO im. KEN

 Dzień ten obchodzony jest na całym świecie od 1987 roku, zawsze w środę podczas Tygodnia Świadomości Geograficznej. GIS Day jest dobrą okazją do tego, aby zachęcić dzieci, młodzież a także osoby dorosłe do poznawania świata GISu, dlatego też tego dnia na całej kuli ziemskiej specjaliści, profesorowie, studenci pokazują jak system informacji geograficznej można wykorzystać w codziennym życiu i w różnych jego dziedzinach.

W środę 18 listopada w ramach obchodów GIS Day w LO im. KEN przeprowadzone zostały warsztaty dla gimnazjalistów z powiatów stalowowolskiego i niżańskiego, których interesuje wykorzystanie technologii informacyjnych na co dzień. Między innymi można było sprawdzić jak wykorzystać swój smartfon w Systemach Informacji Geograficznej i za jego pomocą opracować mapę wycieczki.

Warsztaty prowadzili uczniowie i nauczyciele LO im. KEN realizujący w programie nauczania przedmiot „Systemy Informacji Geograficznej”.