Trwają prace nad herbem powiatu

Projekt nowego herbu Powiatu Stalowowolskiego został przygotowany przez Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny. Kieruje nim Alfred Znamierowski, jeden z najlepszych specjalistów od heraldyki w kraju, który zaprojektował już ponad 140 herbów gmin i powiatów, pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Heraldyczną przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

– Mówiłem to gdy zaczynaliśmy prace nad nowym herbem i powtórzę to raz jeszcze: to nie jest nasza fanaberia ani zachcianka. Po prostu dotychczasowy herb jest niezgodny z zasadami heraldyki i miejscową tradycją historyczną, co wytknęło nam Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. To zadziwiające, że ta sprawa wzbudza u niektórych tyle emocji, przecież w podobnej sytuacji było wiele samorządów, przypomnę że herb – na poprawny pod względem heraldycznym, zmieniły w ostatnich latach m.in. gminy Zaleszany oraz Bojanów, a niedawno – gmina Zaklików.
Teraz również powiat postanowił uporządkować temat herbu – tłumaczy Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

W heraldyce każdy użyty na tarczy szczegół – a więc zarówno symbol, czy barwa – mają konkretną wymowę i znaczenie. W przypadku projektu herbu przygotowanego dla Powiatu Stalowowolskiego przez IH-W: gwiazdy nawiązują do dawnego herbu województwa sandomierskiego, ich liczba – 6 – do ilości gmin w naszym powiecie, motyw koła zębatego odwołuje się do Stalowej Woli i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Natomiast centralnie umieszczona sosna nawiązuje do historii regionu i pradawnej Puszczy Sandomierskiej, a także wciąż utrzymującej się dużej lesistości terenu.

Jeżeli Rada Powiatu Stalowowolskiego przyjmie projekt nowego herbu, zostanie on ponownie przekazany do zaopiniowania przez działającą przy ministerstwie Komisję Heraldyczną.

Prace projektowe nad herbem kosztowały 8 500 zł. I poza wymianą 3 plastikowych herbów z budynku Starostwa Powiatowego oraz kilku flag, będą to jedyne koszty z tym związane. Żadnych dodatkowych wydatków z tytułu zmiany herbu nie poniesie ani Powiat Stalowowolski, ani podległe mu jednostki i instytucje.