Z myślą o najmłodszych z "Oratorium"

W tym roku Bal Oficerski odbył się już po raz siódmy. Kwota, którą udało się podczas niego zebrać to 3 tysiące złotych. Wspólną decyzją Kapituły Służb Mundurowych pieniądze przeznaczono na rzecz Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli.

We wtorek komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli st. bryg. Tadeusz Niedziałek, komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli insp. Lucjan Maczkowski, dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku ppłk Zbigniew Drożdżewski oraz starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny przekazali zebrane pieniądze na ręce prezesa stowarzyszenia ks. Mychajło Prokopiwa.

Podczas spotkania starosta stalowowolski podkreślił jak ważną rolę pełni Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”, którego głównym celem jest niesienie pomocy dzieciom w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych i rodzinnych. Stowarzyszenie prowadzi zespół placówek m. in. świetlicę dla dzieci, klub młodzieżowy, całodobową Placówkę Interwencyjną.