Uczniowie "Budowlanki" w DPSie

Uczniowie „Budowlanki” oprócz zajęć w pracowniach szkolnych umiejętności praktycznych nabywają także poza jej murami, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego m in. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego, Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych oraz w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Zajęcia praktyczne w Domu Pomocy Społecznej to jednak nie tylko wykonywanie prac remontowych i nabywanie nowych umiejętności przez uczniów, ale także coś więcej. Jak podkreśla dyrektor szkoły Włodzimierz Smutek to także wysiłek uczniowski w kształceniu własnych cech osobowości: gotowości do pracy osobie potrzebującej i empatii, współdziałania dla dobra wspólnego. To sprawdzony sposób konstruowania edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Grupa uczniów szkoły w Domu Pomocy Społecznej wykonywała prace montażowe wyposażenia pokoi, za co dyrektor szkoły Włodzimierz Smutek oraz uczniowie odebrali gorące podziękowania od dyrektora DPS Jana Gorczycy i wszystkich mieszkańców.