Ogłoszenie Zarządu Powiatu Stalowowolskiego

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U.  2014 poz. 1118),  art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. 2015 poz. 1255), art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszony w dniu 3 listopada 2015 roku na powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej prawnej w Powiecie Stalowowolskim, podjął decyzję o wyborze poniższych oferentów:

Nr Oferty Nazwa podmiotu Przyznana kwota dofinansowania Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Ocena merytoryczna:

4/2015

Stowarzyszenie Synergia
ul. Inżynierska 3
Lublin

61 800 zł

Punkt Nr 3
Poniedziałek – Piątek (8:00 -12:00)
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12

Godz.

 

Punkty filialne:

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
ul. Rynek Duży 7
37-455 Radomyśl n. Sanem

 

Urząd Gminy Bojanów
Parkowa 5
37-433 Bojanów

 

Urząd Gminy Zaleszany
Tadeusza Kościuszki 16
37-415 Zaleszany

92 pkt
8/2015

Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Grodzka 14
Lublin

 61 800 zł  

Punkt Nr 4
Poniedziałek–Piątek (12:00 -16:00)

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Stalowej Woli
ul. Hutnicza 12
37-450 Stalowa Wola

 

Punkty filialne:
Urząd Gminy Pysznica
ul. Wolności 277
37-403 Pysznica

 

Urząd Gminy Zaklików
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików

 92 pkt

Organizacje pozarządowe, którym zostało przyznane dofinansowanie zobowiązane są do dostarczenia do Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli niezbędnych dokumentów do podpisania umowy w terminie 14 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia.