Spadło bezrobocie w Powiecie Stalowowolskim

       15 grudnia obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia w Stalowej Woli. To właśnie podczas tego posiedzenia została przedstawiona informacja o tym, że bezrobocie w Powiecie Stalowowolskim spadło do poziomu 9,4 %. To wynik nawet poniżej średniej krajowej, która na dzień 31 października wynosiła 9,6 %. – To bardzo dobra informacja. Wprawdzie zdajemy sobie sprawę, że w Powiecie Stalowowolskim wciąż wiele osób nie ma stałego zatrudnienia, ale są powody do optymizmu, bo widać wyraźną poprawę na naszym rynku pracy. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że dokładnie rok temu stopa bezrobocia w naszym powiecie wynosiła 12 %. Teraz spadła do poziomu 9,4 %, różnica jest więc znaczna – komentuje Mariusz Sołtys, wicestarosta stalowowolski, który przewodniczy Powiatowej Radzie Zatrudnienia.

       Nie trudno zgadnąć, że sporo miejsc pracy w handlu powstało w ostatnim czasie dzięki niedawno otwartej Galerii VIVO! – Większość ofert pracy, jakie trafiają do naszego urzędu, dotyczy jednak przemysłu. Takie jest charakter naszego miasta i właśnie z tego wynika też fakt, że znacznie łatwiej znaleźć u nas pracę mężczyznom niż kobietom – mówi Zofia Zielińska-Nędzyńska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.

       Powiatowa Rada Zatrudnienia to organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy. Podobne rady funkcjonują przy każdym staroście oraz marszałku województwa. W jej skład wchodzą nie tylko samorządowcy z terenu powiatu, ale też przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji zrzeszających pracodawców. Do głównych zadań Powiatowej Rady Zatrudnienia należy monitorowanie sytuacji na rynku pracy oraz inspirowanie przedsięwzięć mających służyć walce z bezrobociem.

       Jednym z zadań PRZ jest również opiniowanie wniosków dyrektorów szkół w sprawie wprowadzania nowych kierunków kształcenia zawodowego, co odbywa się przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który przygotowuje informacje na temat popytu i podaży na określone zawody na naszym rynku pracy. – Nie chcemy aby nasze szkoły produkowały bezrobotnych, tylko aby ich oferta edukacyjna była odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. A taka analiza pomaga określić, czy uruchamianie danych kierunków kształcenia ma sens – tłumaczy wicestarosta Mariusz Sołtys.

       Zgodnie z tym, na ostatnim posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, jej członkowie pozytywnie zaopiniowali m.in. utworzenie w przyszłym roku szkolnym w naszych placówkach edukacyjnych takich kierunków, jak: technik transportu drogowego, kierowca mechanik oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji. Ponadto Medyczna Szkoła Policealna otrzymała zgodę na uruchomienie kierunków: technik BHP, a także technik sterylizacji medycznej.