Matematyka im nie straszna

Około setka gimnazjalistów z województwa podkarpackiego i lubelskiego wzięła udział w olimpiadzie matematycznej. To jedyna olimpiada przedmiotowa dla gimnazjalistów organizowana na szczeblu ogólnopolskim.

Podczas olimpiady uczestnicy przez kilka godzin rozwiązywali zadania z zakresu wykraczającego poza program nauczania, wymagające nieschematycznego myślenia. Natomiast w tym czasie nauczyciele matematyki ze stalowowolskich szkół mieli okazję wysłuchać wykładu.

Warto zaznaczyć, że od 2005 roku Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów jest Waldemar Rożek, nauczyciel matematyki w LO im. KEN w Stalowej Woli.