Zamknięty przejazd kolejowy na ul. ks. J. Popiełuszki

Utrudnienia potrwają do 5 marca do godz. 18.00.

Na czas remontu sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. gen. L. Okulickiego zostanie przełączona w stan nadawania sygnału ostrzegawczego. Zasady ruchu na skrzyżowaniu będą regulować istniejące znaki drogowe D-1 na wlotach ul. ks. J. Popiełuszki i A-7 na wlocie ul. gen. L. Okulickiego.