W kwietniu ruszy przebudowa ulicy Klasztornej

Wartość całego zadania to 1,8 mln zł, z czego 50% tej kwoty będzie stanowiło dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Pozostałe środki powiat wyłoży z własnego budżetu. Warto jeszcze wspomnieć, że kwotą 164 tys. zł zadanie wsparła również Gmina Stalowa Wola.

Przebudowa ulicy Klasztornej będzie dużą i dość złożoną inwestycją. Obejmie ona: przebudowę drogi na całej jej długości (poprawiane będą zarówno podbudowa jak i nawierzchnia), budowę kanalizacji na brakujących odcinkach oraz przebudowę wodociągu. Po obu stronach jezdni powstaną również ciągi piesze i rowerowe. Przy czym, po stronie cmentarza chodnik oraz ścieżka dla rowerzystów zostaną wybudowane na całej długości, natomiast po stronie klasztoru – chodnik na całej długości, a ścieżka od skrzyżowania z ulicą Traugutta do ronda. – Zakres inwestycji jest bardzo duży. To oczywiście cieszy, choć trzeba będzie jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w ruchu w tym miejscu. Ale warto będzie znieść te krótkotrwałe niedogodności, ponieważ dzięki przebudowie ulica Klasztorna zmieni się nie do poznania, oczywiście na plus – zapewnia Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. Podkreśla również, że ta inwestycja będzie ostatnim etapem prac nad drogą powiatową 1027R, którą stanowi ciąg ulic: Klasztornej, Przemysłowej, Bojanowskiej oraz drogi Stalowa Wola – Przyszów. – Te dwie ostatnie wyremontowaliśmy w ramach RPO w 2009 roku, ulicę Przemysłową zrobiliśmy w roku ubiegłym, a przebudowa Klasztornej zwieńczy całość tych prac – mówi starosta.

Przetarg na wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Klasztornej wygrało konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp. z o.o. Wykonawca rozpocznie prace pod koniec kwietnia, a potrwają one nie dłużej, niż do 30 września. Trwają prace nad przygotowaniem projektu organizacji ruchu na czas inwestycji.