Powiat wyremontuje kolejną drogę

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 79 promes na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wsparcie trafi do 62 gmin i 17 powiatów z terenu województwa podkarpackiego. Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2013-2015.

Jednym z samorządów, który otrzymał taką promesę, jest Powiat Stalowowolski. Pieniądze zostaną wydane na remont drogi w miejscowości Baraki Stare w gminie Zaklików. – Bardzo się cieszę z tego powodu. Drogi to jeden z naszych priorytetów, staramy się remontować czy przebudowywać wszystkie te, które wymagają naprawy. Bez względu na to, czy są to drogi w Stalowej Woli – gdzie lada dzień rozpoczniemy inwestycję na ulicy Klasztornej, czy też na terenie gmin wiejskich, czego przykładem jest właśnie droga wiodąca przez miejscowość Baraki Stare – komentuje Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Inwestycja na którą powiat otrzymał dotację z MSWiA będzie realizowana na dwóch odcinkach: pierwszy jest obecnie drogą gruntową i ma długość 720 metrów, a drugi jest asfaltowy i ma długość 780 metrów. Zgodnie z projektem, na odcinku który jest obecnie drogą gruntową zostanie wykonana nawierzchnia betonowa, natomiast na drugim pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa. W ramach inwestycji będą również umacniane skarpy, utwardzane pobocza, a także odmulane przydrożne rowy. Przetarg na wykonawcę inwestycji zostanie ogłoszony jeszcze w kwietniu, natomiast same roboty są przewidziane na okres czerwiec-lipiec.