Poświęcenie sztandaru Powiatowego Koła Pszczelarzy w Stalowej Woli

Powiatowe Koło Pszczelarzy w Stalowej Woli działa od kilkudziesięciu lat, obecnie skupia ok. 70 pszczelarzy z całego powiatu, wśród nich są hobbyści, amatorzy i pszczelarze zawodowi.

Członkowie Koła spotykają się cyklicznie, wymieniają informacjami, nowinkami, organizują wyjazdy szkoleniowe, a także działają na rzecz ochrony pszczół.