Podpisane porozumienie o współpracy

W obecności Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Marii Kurowskiej, Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch oraz Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie dr Dariusza Iwaneczko została podpisana umowa o współpracy pomiędzy WSPiA w Rzeszowie i ZSP nr 1 im. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli.

Celem porozumienia jest m.in. edukacja prawna, podnoszenie świadomości prawnej i świadomości w zakresie bezpieczeństwa, kształtowania praworządnych postaw w szkole i w życiu społecznym, rozwijania zainteresowań prawem i problematyką bezpieczeństwa oraz pogłębiania posiadanej już wiedzy.

Przed podpisaniem umowy odbyło się robocze spotkanie w trakcie którego ustalono wstępny harmonogram dalszej współpracy. Po uroczystości młodzież ZSP 1 uczestniczyła w inauguracji II roku szkolnego Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa prowadzonej przez WSPiA w Rzeszowie. Akademia powstała w 2014 r. z inicjatywy Wyższej Szkoły Prawa i Administracji we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty.

Patronem Honorowym Przedsięwzięcia jest Minister Edukacji Narodowej.