Święto Wojsk Inżynieryjnych i Dzień Sapera w Nisku

Uroczystości w niżańskiej jednostce rozpoczęła uroczysta Msza Św. W południe odbył się uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości. Uroczyste obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych oraz Dnia Sapera były okazją do złożenia podziękowania żołnierzom za służbę na rzecz Ojczyzny i jej obywateli. Z tej okazji najbardziej zasłużonym żołnierzom nadano medale, odznaczenia i wyróżnienia.

W trakcie obchodów Dnia Sapera w Garnizonie Nisko uczniowie klas mundurowych (wojskowej i policyjnej) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Uczniowie przysięgali wzorowo wypełniać obowiązki ucznia, reprezentować z godnością dobre imię szkoły, bronić sztandaru szkoły, być uczciwym i prawym człowiekiem oraz troszczyć się o dobro Ojczyzny.

Podczas uroczystości dyrektor ZSP nr 1 w Stalowej Woli Andrzej Koluch wręczył Staroście Stalowowolskiemu Januszowi Zarzecznemu nadaną przez Kapitułę – Odznakę Honorową Pro Patria. Odznaka ta przyznawana jest za zasługi dla szkoły.