Technikum ZSP Nr 1 najlepsze w regionie!

Autorem rankingu są „Perspektywy”, które co roku publikują rankingi szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, kierunków studiów czy programów MBA. Misją rankingu STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do przedmiotów ścisłych, a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Pod uwagę brano wyniki matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka, wyniki matury obowiązkowej z matematyki oraz sukces szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM.

GRATULUJEMY!